Zespoły i Komisje

hm. Ewa Dybała – przewodnicząca
hm. Romuald Rzekiecki – z-ca przewodniczącej
hm. Zofia Maćkowiak – sekretarz

e-mail: ksi.ostrow@zhp.wlkp.pl

hm. Paweł Staszak  – przewodniczący
phm. Piotr Jastrzębski – zastępca przewodniczącego
pwd. Konrad Grzelak – członek

hm. Zbysław Jeżewski – przewodniczący
phm. Krzysztof Kaczmarek – zastępca przewodniczącego
pwd. Genowefa Wróblewska – sekretarz
hm. Aleksandra Biegańska – skarbnik
hm. Jerzy Hnatyk
hm. Paweł Staszak
Henryk Olkiewicz

phm. Paulina Grzelak
phm. Zuzanna Płonka
phm. Dawid Binek
hm. Małgorzata Hnatyk
phm. Aleksandra Wiśniewska

hm. Zbysław Jeżewski

pwd. Weronika Grzesiak
pwd. Adrian Sitarz
pwd. Maria Pęcherzewska
pion. Julia Wypyska
odkr. Bartosz Michalak 
sam. Małgorzata Glinkowska

phm. Aleksandra Wiśniewska
pwd. Alicja Paprocka 
pwd. Ilona Maciejewska
pwd. Natasza Szubert 
pwd. Wojciech Jakubczyk

phm. Dawid Binek – skarbnik hufca
phm. Adam Robakowski – koordynator ROHiS
phm. Arkadiusz Ambroży

hm. Dariusz Potasznik
hm. Józefa Szlachta
phm. Taduesz Jagielski

hm. Marek Jasianek

phm. Julia Langner
pwd. Weronika Grzesiak

Scroll to Top