Władze

Komenda Hufca

thumbnail_IMG_4103

Komendantka Hufca - hm. Izabela Potasznik

iza

Skarbnik Hufca - phm. Dawid Binek

dawid

Z-ca Komendantki Hufca ds. organizacyjnych
- hm. Jerzy Hnatyk

jurek

Z-ca Komendantki Hufca ds. rozwoju hufca
- hm. Dariusz Potasznik

darek

Z-ca Komendantki Hufca ds. pracy z kadrą-
phm. Julia Langner

julia

Członkini komendy ds. promocji i informacji -
pwd. Weronika Grzesiak

wera

Członkini komendy ds. programu -
phm. Aleksandra Wiśniewska

ola

Przewodniczący - hm. Paweł Staszak

Sekretarz - phm. Piotr Jastrzębski

Członek - pwd. Konrad Grzelak

Scroll to Top