Przekaż 1,5%

CZUWAJ !

Chcielibyśmy przekazać informację marketingową związaną z działalnością naszej organizacji m.in. w celu zachęcenia do przekazania na rzecz

Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski  1,5%

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa („ZHP”). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i utrzymywania kontaktu, w tym kontaktu w związku z podjętą z ZHP współpracą. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ZHP znajdzie Pani/Pan pod adresem www.zhp.pl/rodo. W przypadku jakichkolwiek pytań może Pani/Pan skontaktować się z ZHP, pod podanym powyżej adresem siedziby. Może Pani/Pan również skontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem: zhp-iodo@rt-net.pl

KLAUZULA DLA OSÓB PRZEKAZUJĄCYCH 1,5 % PODATKU NA RZECZ CHORĄGWI

Półtora procent dla Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski
Co zrobimy z otrzymanym 1,5%?
  • Sfinansujemy kształcenie instruktorów – harcerskich wychowawców
  • Rozwijać będziemy harcerskie jednostki specjalnościowe, które wprowadzają młodych ludzi w świat pasji, przyszłego rozwoju zawodowego i wielkiej przygody
  • Poprawimy komfort i standard Stanicy Harcerskiej „Zielona Polana”, która jest podstawowym miejscem spędzania czasu przez ostrowskich harcerzy
  • Dofinansujemy wyjazdy i zakup umundurowania harcerzy z ciężką sytuacją finansową
  • Dofinansujemy wypoczynek dla harcerzy czyli obozy, biwaki, rajdy
Jak przekazać 1,5% podatku ostrowskim harcerzom?

Chcąc przekazać swój 1,5% konkretnie ostrowskim harcerzom należy wpisać KRS: 0000266321 oraz cel szczegółowy: Hufiec ZHP Ostrów Wlkp. 

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego

Związek Harcerstwa Polskiego znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1,5% podatku.

Numer KRS dla chorągwi Wielkopolskiej to KRS 0000266321

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1,5% dla ZHP jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę „ZHP Chorągiew Wielkopolska ” i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli KRS 0000266321

W rubryce cel szczegółowy wpisz „Hufiec ZHP Ostrów Wielkopolski”

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

KROK 3. Urząd Skarbowy przekazuje pieniądze dla Hufca ZHP Ostrów Wlkp.

Pieniądze – 1,5% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu)

Podatnik nie może podzielić swojego 1,5% między kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku, np. dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych.

Scroll to Top