Zjazd Hufca za nami

Władze Związku Harcerstwa Polskiego wybierane są na 4-letnie kadencje. W bieżącym roku kończą się kadencje władz hufców – jednostek powiatowych ZHP, w związku z czym w całej Polsce odbywają się Zjazdy Hufców. 18 listopada w auli I Liceum Ogólnokształcącego odbył się Zjazd Zwykły Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski.

Zjazd w pierwszej kolejności dokonał podsumowania mijającej kadencji. W zgodnej opinii zarówno władz wyższego szczebla – Chorągwi Wielkopolskiej, jak i Komisji Rewizyjnej Hufca była to kadencja bardzo owocna. Jak czytamy w sprawozdaniu komendy hufca:

W trakcie bieżącej kadencji powołano 5 nowych drużyn (1 starszoharcerska, 4 wędrownicze), a także 2 szczepy. Ponadto do hufca dołączyły 2 drużyny z rozwiązanego Hufca Ziemi Ostrzeszowskiej.”

Ogółem w ostrowskim hufcu działa obecnie 26 drużyn. Jak podkreśliła komendantka hufca hm. Izabela Potasznik – wielkim sukcesem mijającej kadencji, a zasługą instruktorów kierujących drużynami jest aż 46% wzrost liczebny hufca. Aktualnie liczy on 541 członków i jest jednym z najliczniejszych hufców w Wielkopolsce.

W swoim wystąpieniu komendantka hufca dużo czasu poświęciła właśnie drużynowym – instruktorom, wykonującym bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą.

To wy stawiliście czoła pandemii sprawnie przestawiając się w tym czasie na nowy tryb pracy. To wy podjęliście wyzwanie podnoszenia swoich kompetencji poprzez udział w szkoleniach oraz zdobywanie stopni instruktorskich. To wy każdego tygodnia organizujecie zbiórki, na które chętnie przychodzą dzieci i młodzież, przyprowadzając często swoich kolegów i koleżanki – mówiła hm. Izabela Potasznik.

Wszyscy drużynowi odebrali z rąk komendantki hufca podziękowania za wykonaną pracę. Odrębne podziękowania trafiły do instruktorów wspierających pracę drużynowych: komendantów szczepów namiestników, szefów klubów specjalnościowych oraz szefów zespołów hufcowych. Specjalne podziękowania za 24 lata służby instruktorskiej we władzach hufca otrzymała hm. Józefa Szlachta.

W imieniu własnym oraz czterech moich poprzedników składam Ci podziękowania za 24 lata służby na funkcji członkini komendy hufca. Przez te wszystkie lata swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliłaś się z kolejnymi pokoleniami harcerzy pisząc piękny rozdział historii ostrowskiego harcerstwa. Wychowałaś w tym czasie wielu instruktorów, którym pozwalałaś wzrastać przekazując w ich ręce odpowiedzialne funkcje, zawsze jednak potrafiłaś podejmować kolejne wyzwania pokazując młodemu pokoleniu, że służbę instruktorką pełnisz „całym życiem” – mówiła komendantka hufca wręczając popularnej „Druhnie Ziucie” podziękowania.

Zarówno komendantka hufca jak i wszyscy członkowie komendy hufca mijającej kadencji uzyskali absolutorium, a ponieważ Izabela Potasznik była jedyną kandydatką na funkcję komendanta hufca, Zjazd Hufca ponownie powierzył jej tą misję na kolejne 4 lata. Poparcie uzyskał również zaproponowany przez komendantkę skład nowej komendy hufca. Formalnością był wybór Komisji Rewizyjnej Hufca, która działać będzie w tym samy składzie co do tej pory.

A oto nowe władze Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski:

Komenda Hufca
hm. Izabela Potasznik – komendantka hufca
phm. Dawid Binek – skarbnik hufca
hm. Dariusz Potasznik – zastępca komendanta ds. rozwoju hufca
hm. Jerzy Hnatyk – zastępca komendant ds. organizacyjnych
phm. Julia Langner – zastępczyni komendanta ds. pracy z kadrą
pwd. Aleksandra Wiśniewska – członkini komendy hufca ds. programowych
pwd. Weronika Grzesiak – członkini komendy hufca ds. promocji i informacji

Komisja Rewizyjna Hufca
hm. Paweł Staszak – przewodniczący
phm. Piotr Jastrzębski
pwd. Konrad Grzelak

Zjazd Hufca był również okazją do wręczenia odznaczeń związkowych.

Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymali: hm. Izabela POTASZNIK i hm. Dariusz POTASZNIK.

Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymał phm. Michał WIECZORKIEWICZ.

Honorową Odznakę Harcerska Służba Wielkopolsce otrzymali: phm. Joanna KAŁUŻNA, pwd. Oliwia LĄG, pwd. Dawid BOLACH, pwd. Alicja PAPROCKA, pwd. Adam ROBAKOWSKI i pwd. Adrian SITARZ.

Honorową Odznakę „Harcerska Służba Ziemi Ostrowskiej” otrzymali: hm. Romuald RZEKIECKI i phm. Krzysztof KACZMAREK.

Odznakę „Harcerska Służba Ziemi Ostrowskiej” otrzymali:  H.O. Karolina BŁASZCZYK, pwd. Hanna FOLTYNIEWICZ, pwd. Weronika GRZESIAK, pwd. Wojciech JAKUBCZYK, pwd. Tomasz KASPRZYK, pwd. Marek MARCZAK, pwd. Dagmara OCHOTNA, pwd. Paulina PILARCZYK, pwd. Natasza SZUBERT i pwd. Aleksandra WIŚNIEWSKA.

Ponadto pamiątkową odznakę i gratulacje od Naczelniczki ZHP z okazji zdobycia stopnia harcmistrzyni otrzymała hm. Małgorzata HNATYK.

Zjazd Hufca swoją obecnością zaszczycili goście ze starostą ostrowskim Pawłem Rajskim na czele. Starosta złożył komendantce hufca gratulacje oraz wręczył medal pamiątkowy 25-lecia Powiatu Ostrowskiego. W imieniu dyrektorów szkół podziękowania i gratulacje przekazała Dorota Cieśla – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5.

Z okazji zjazdu komenda hufca przyznała honorowe tytuły „Szkoła Przyjazna Harcerzom” niżej wymienionym placówkom:

– Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim

– Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim

– Szkoła Podstawowa nr 7 im. gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim

– Szkoła Podstawowa nr 9 im Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim

– Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mirosława Ferića  w Ostrowie Wielkopolskim

– Szkoła Podstawowa nr 14  im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim

– Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „Edukator” w Ostrowie Wielkopolskim

– Szkoła Podstawowa w Chynowie

– Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Kuta w Ołoboku

– Szkoła Podstawowa w Rososzycy

– Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach

– Szkoła Podstawowa w Wielowsi

– I Liceum Ogólnokształcące im. W. Lipskiego i ks. J. Kompałły w Ostrowie Wielkopolskim

– IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim

– Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich.

Warto odnotować, że w tegorocznym Zjeździe Hufca wzięła udział rekordowa liczba 50 instruktorów spośród 62 uprawnionych do głosowania oraz liczne grono młodzieżowej kadry drużyn.

 

Scroll to Top