Dla rodziców

Co proponuje harcerstwo dla rozwoju dziecka?

Potrzeby dziecka zmieniają się wraz z jego rozwojem psychofizycznym. Instruktorzy harcerstwa wiedzą o tym doskonale, dlatego prowadząc gromadę zuchową lub drużynę harcerską, stosują odpowiednie działania dydaktyczne. Jednym z elementów harcerskiej metody wychowawczej jest nauka poprzez działanie. Dlatego na zbiórkach zuchowych dzieci poznają świat bawiąc się w coś lub kogoś, harcerze uczą się poprzez uczestnictwo w grach, harcerze starsi – realizację projektów, a wędrownicy dzięki służbie i pokonywaniu własnych słabości.

Czym różni się harcerstwo od innych zajęć dodatkowych?

Harcerstwo, to przede wszystkim różnorodność. Każdy człowiek, niezależnie od tego, jakie ma talenty i predyspozycje, może zostać członkiem ZHP. Tutaj liczy się przede wszystkim chęć współpracy. Harcerstwo uczy działania w zespole, a jednocześnie stawia na indywidualność. Niezależnie od tego, czy zuch lub harcerz jest uzdolniony plastycznie, muzycznie, matematycznie lub aspiruje do bycia sportowcem, w ZHP zawsze znajdzie coś dla siebie. Tym samym harcerstwo potrafi połączyć wszystko co oferują inne zajęcia dodatkowe, a jednocześnie przedstawić to w dużo bardzo atrakcyjny sposób.

Jak wyglądają zajęcia na biwakach, obozach harcerskich i czym różnią się od innych kolonii?

Biwaki i obozy harcerskie, to wyjazdy pełne wrażeń, zapewniające dzieciom dużą ilość zabawy i atrakcji. Jednocześnie instruktorzy harcerscy pamiętają o realizacji głównej zasady – nauki poprzez działanie. To czas, w którym dzieci stają się bardziej samodzielne i zaradne. Każdy dzień na biwaku lub obozie jest dobrze zaplanowany i przygotowany zgodnie z predyspozycjami i wiekiem uczestników. Instruktorzy pracują z nimi przez cały rok, w związku z czym dobrze znają ich potrzeby, co jest niemal niespotykane wśród innych organizatorów wypoczynku.

Kim są instruktorzy ZHP?

Instruktor ZHP to osoba, która dążąc do zdobycia tej funkcji, sama musi przejść przez długą ścieżkę edukacji i wyzwań. Zdobywając doświadczenia, uczestnicząc w kursach, warsztatach, pokonując własne słabości, taka osoba uczy się, jak dobrze wychowywać i uczyć przyszłe pokolenia harcerzy. To dzięki instruktorom ZHP Wasze dzieci w przyszłości zostaną zaradnymi i dobrze wykształconymi pracownikami, kierownikami, ludźmi pełnymi pasji, posiadającymi własne rodziny i dobre perspektywy.

Jak opłacić składki członkowskie?

Składki członkowskie należy opłacić w następujących terminach: 

  • Do 20 stycznia I kwartał
  • Do 20 kwietnia II kwartał 
  • Do 20 lipca III kwartał 
  • Do 20 października IV kwartał 

Zgodnie z wytycznymi komendy chorągwi informujemy, że preferowaną formą opłacania składek członkowskich jest indywidualny przelew na konto hufca. 

Wpłat należy dokonywać na podane konto bankowe: 34 1090 1160 0000 0001 5267 9327
tytułem: Składka Członkowska – Imię i Nazwisko (dziecka) i numer drużyny/gromady

Więcej informacji na temat ZHP na stronie www.zhp.pl

Scroll to Top