• 1
  • 2

Po raz XVII odbył się Turniej Zastępów harcerskich na Stanicy Harcerskiej „Zielona Polana”.

Uczestnicy na trasie prowadzącej przez lasy na Piaskach-Szczygliczce docierali na poszczególne punkty kontrolne, gdzie mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin harcerskich. Wykazać się zatem trzeba było znajomością udzielania pierwszej pomocy, umiejętnością posługiwania się linami, przybliżyć podstawowe fakty z historii harcerstwa. Nie zabrakło również zadań dotyczących znajomości przyrody oraz posługiwania się mapą, czy orientacji i poruszania się w terenie. Na poszczególnych punktach instruktorzy oceniali również znajomość musztry oraz stan umundurowania zastępów.

Po całym dniu zmagań przyszedł czas ogłoszenie wyników współzawodnictwa. Prestiżowy tytuł „Najlepsi z Najlepszych 2016” oraz o puchar przechodni komendanta hufca ostatecznie po podsumowaniu punktacji okazało się, że najwięcej punktów w kategorii harcerskiej zdobył zastęp „Vine tou” z 58 Drużyny Harcerskiej (Szczep „Szuwary”), natomiast w kategorii starszoharcerskiej – zastęp „Ad Astra” z 14 Drużyny Starszoharcerskiej (Szczep „Wigry”).

W tegorocznej edycji Turnieju Zastępów wzięło udział 20 zastępów z 11 drużyn, w sumie 114 osób.

Teraz przed harcerzami czas przygotowań do letnich obozów, ale już od września znów rozpoczną się przygotowania do kolejnego Turnieju.

„Artystyczne warsztaty różności” zorganizowali w miniony weekend ostrowscy harcerze na Stanicy Harcerskiej „Zielona Polana”.

Blisko 80 uczestników, dzieci z ostrowskich szkół wzięło udział w niecodziennych zajęciach w ramach których mieli okazję wczuć się w rolę artysty – rzeźbiarza, aktora czy tancerza.

Zajęcia teatralne poprowadziła Anna Żukrowską z firmy "Zielona Owca , specjalizującej się w organizacji zajęć artystycznych i animacji dla dzieci. Uczestnicy mieli okazję przenieść się w świat teatru i wygłosić na „scenie” przygotowane wcześniej kwestie. Inna grupa w tym czasie miała niesamowitą frajdę mogąc tworzyć rzeźby z gipsu pod okiem Arkadiusz Głodka – studenta wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Taniec ludowy – to coś, z czym wiele dzieci miało okazję spotkać się po raz pierwszy podczas sobotnich zajęć, prowadzonych przez Joannę Robakowską z Zespołu Pieśni i Tańca „Gorzyczanie”. Jak mieli okazję przekonać się uczestnicy zajęć, ten rodzaj sztuki to nie tylko umiejętności taneczne, ale również piękne kolorowe stroje i bogata kultura. Na zajęciach  plastycznych z kolei, prowadzonych przez Beatę Olszak – nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i plastyki SP 5. Dzieci miały okazję przekonać się jakie cuda i cudeńka wykonać można dysponując kolorowym papierem, kredkami, nożyczkami i patyczkami.

Jak mówi koordynatorka projektu – podharcmistrzyni Małgorzata Hnatyk:

- Harcerstwo to wspieranie młodych ludzi we wszechstronnym rozwoju, dlatego też poprzez takie właśnie zajęcia chcemy dzieciom umożliwić odkrywanie swoich predyspozycji i pasji.

Uzupełnieniem zajęć artystycznych były gry i zabawy na terenie Stanicy, przeplatane elementami profilaktyki uzależnień.

- „Artystyczne warsztaty różności” realizujemy w ramach projektu „Nie trwoń życia – Działaj”, którego celem jest ukierunkowanie młodych ludzi na aktywność, na działanie, a tym samym odciągnięcie ich od pułapek jakie niesie za sobą nuda i złe towarzystwo – dodaje M. Hnatyk.

W ramach projektu „Nie trwoń życia – Działaj” ostrowska komenda hufca ZHP oprócz bloku zajęć artystycznych, zorganizuje jeszcze zajęcia sportowe, turystyczne i edukacyjne. Projekt dofinansowany jest ze środków Urzędu Miejskiego. 

 

 

źródło: tubaostrowa.pl

   W dniu 13.04.2016 r. po długotrwałej chorobie odszedł od nas na wieczną wartę, w wieku 87 lat druh pwd. Antoni Westfal (s. Władysława i Anny, ur. 17.01.1929 r. w Ostrowie Wielkopolskim).

Przebieg harcerskiej służby:

-          do ZHP wstąpił 03.09.1936 r. do 4 Gromady Zuchowej w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Ostrowie Wielkopolskim,

-          od 1939 r. należał do 4 DH im. gen. Prądzyńskiego,

-          w latach 1939-45 był członkiem konspiracyjnej drużyny harcerskiej,

-          w latach 1945-47 pełnił funkcję zastępowego w 5 DH im. Tomasza Zana, od 01.08.1947 r. do 22.08.1947 r. odbył kurs drużynowych w Sieczkowie, a w latach 1957-59 był drużynowym 2 DH im. Henryka Dąbrowskiego.

-          od 20.11.1986 przez 30 lat był członkiem Kręgu Instruktorskiego Seniorów im. Szarych Szeregów w Ostrowie Wlkp. oraz członkiem Stowarzyszenia Szarych Szeregów. 

    Odznaczony Krzyżem Armii Krajowej oraz Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP z rozetą z mieczami”.

    Z dużym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci druha pwd. Antoniego Westfala, wiemy, że przez całe swoje życie bardzo poważnie traktował przynależność do Związku Harcerstwa Polskiego. Utraciliśmy wspaniałego druha, niech spoczywaj w spokoju

 Krąg Instruktorów  im. Szarych Szeregów

Komendant Hufca ZHP

w Ostrowie Wielkopolskim  

W niedzielę  17.04.2016 roku odbył się II Maraton uśmiechu „Uśmiech – podaj dalej”  organizowany przez Zespół Szkól Specjalnych  im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim. Uczestnicy biegali na  kilku trasach o łącznej długości 42 kilometrów i 195 metrów – czyli pełnego dystansu maratońskiego. Celem inicjatywy jest propagowanie ruchu jako formę aktywności dla każdego niezależnie od stanu funkcjonowania. Na starcie stanęli obok siebie dzieci i dorośli, zdrowi i niepełnosprawni.  Podobnie jak w roku ubiegłym grupa harcerzy z naszego hufca zabezpieczała  trasę biegu, a nad bezpieczeństwem podczas trwania całej imprezy czuwały służby naszego miasta.


 

Partnerzy 

World Scout Jamboree

Kontakt

Komenda Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
tel. +48 62 736-55-84,

NIP: 778-14-40-251,

Santander Bank Polska S.A.

63 1090 1160 0000 0000 1600 9491

Dane do faktury :
ZHP Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Ostrów Wlkp.
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-144-02-51