• 1
  • 2

W niedzielę  17.04.2016 roku odbył się II Maraton uśmiechu „Uśmiech – podaj dalej”  organizowany przez Zespół Szkól Specjalnych  im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim. Uczestnicy biegali na  kilku trasach o łącznej długości 42 kilometrów i 195 metrów – czyli pełnego dystansu maratońskiego. Celem inicjatywy jest propagowanie ruchu jako formę aktywności dla każdego niezależnie od stanu funkcjonowania. Na starcie stanęli obok siebie dzieci i dorośli, zdrowi i niepełnosprawni.  Podobnie jak w roku ubiegłym grupa harcerzy z naszego hufca zabezpieczała  trasę biegu, a nad bezpieczeństwem podczas trwania całej imprezy czuwały służby naszego miasta.


   W dniu 13.04.2016 r. po długotrwałej chorobie odszedł od nas na wieczną wartę, w wieku 87 lat druh pwd. Antoni Westfal (s. Władysława i Anny, ur. 17.01.1929 r. w Ostrowie Wielkopolskim).

Przebieg harcerskiej służby:

-          do ZHP wstąpił 03.09.1936 r. do 4 Gromady Zuchowej w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Ostrowie Wielkopolskim,

-          od 1939 r. należał do 4 DH im. gen. Prądzyńskiego,

-          w latach 1939-45 był członkiem konspiracyjnej drużyny harcerskiej,

-          w latach 1945-47 pełnił funkcję zastępowego w 5 DH im. Tomasza Zana, od 01.08.1947 r. do 22.08.1947 r. odbył kurs drużynowych w Sieczkowie, a w latach 1957-59 był drużynowym 2 DH im. Henryka Dąbrowskiego.

-          od 20.11.1986 przez 30 lat był członkiem Kręgu Instruktorskiego Seniorów im. Szarych Szeregów w Ostrowie Wlkp. oraz członkiem Stowarzyszenia Szarych Szeregów. 

    Odznaczony Krzyżem Armii Krajowej oraz Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP z rozetą z mieczami”.

    Z dużym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci druha pwd. Antoniego Westfala, wiemy, że przez całe swoje życie bardzo poważnie traktował przynależność do Związku Harcerstwa Polskiego. Utraciliśmy wspaniałego druha, niech spoczywaj w spokoju

 Krąg Instruktorów  im. Szarych Szeregów

Komendant Hufca ZHP

w Ostrowie Wielkopolskim  

 

Partnerzy 

World Scout Jamboree

Kontakt

Komenda Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
tel. +48 62 736-55-84,

NIP: 778-14-40-251,
BZ WBK 63 1090 1160 0000 0000 1600 9491

Dane do faktury :
ZHP Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Ostrów Wlkp.
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-144-02-51