• 1
  • 2

 

 W auli I Liceum Ogólnokształcącego odbył się w sobotę 23 listopada Zjazd Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski, który dokonał podsumowania mijającej kadencji i dokonał wyboru nowych władz.

Zjazd Hufca otworzył komendant hufca hm. Jerzy Hnatyk, dziękując wszystkim instruktorom, którzy przez ostatnie cztery lata pracowali na rzecz ostrowskiego harcerstwa. Obecny na zjeździe komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP hm. Tomasz Kujaczyński wręczył Honorowe Odznaki Harcerska Służba Wielkopolsce trójce instruktorów: pwd. Oliwii Malik, pwd. Julii Langner i pwd. Andrzejowi Szusterkiewiczowi. Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa odebrali z rąk komendanta chorągwi państwo Sylwia i Witold Waliszewscy odznaki te otrzymali również państwo Dorota i Bogdan Cieśla.

W dalszej części komendant hufca wręczył podziękowania instruktorom zespołów hufcowych, ustępującej komendy hufca oraz drużynowym. Z kolei szef Harcerskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi hm. Paweł Staszak wręczył podziękowania za owocną współpracę hm. Zbysławowi Jeżewskiemu. Miły prezent sprawiła harcerzom Agnieszka Lisiak-Skórka, która przekazała na ręce komendanta ostrowskie jabłuszko z harcerską rogatywką, które zostanie umieszczone na Stanicy Harcerskiej "Zielona Polana". Będzie to już 15. jabłuszko wchodzące w skład Ostrowskiego Traktu Kultury.

Po tych uroczystych akcentach uczestnicy zjazdu przegłosowali wniosek o udzielenie absolutorium ustępującej komendzie hufca, a następnie przystąpili do wyboru nowych władz. I tak nową komendantką hufca wybrano hm. Izabelę Potasznik. W skład nowej komendy hufca na wniosek komendantki weszli ponadto:

- phm. Dawid Binek – skarbnik

- hm. Jerzy Hnatyk – zastępca ds. organizacyjnych

- hm. Dariusz Potasznik – zastępca ds. programowych

- pwd. Karolina Krawczyk – instruktor ds. relacji zewnętrznych

- hm. Józefa Szlachta – szefowa stanicy harcerskiej

- phm. Paulina Wasielewska – instruktor ds. pracy z kadrą

Zjazd wybrał również Komisję Rewizyjną Hufca w składzie :

- hm. Paweł Staszak – przewodniczący

- phm. Piotr Jastrzębski – zastępca przewodniczącego

- pwd. Konrad Grzelak – członek

Zjazd Hufca przyjął też Strategię Rozwoju Hufca wyznaczającą kierunki harcerskich działań na najbliższe 4 lata.

 

 

 

W miniony weekend w Jarocińskim JOK-u odbył się Wielkopolski Przegląd Piosenki Świetlicowej. Nasz Hufiec reprezentowały trzy świetlice: DESANT, BOHATEROWIE i JEDENASTKA. Wszyscy wypadli wspaniale, ale bezkonkurencyjna okazała się najmłodsza ekipa zuchów ze świetlicy DESANT zdobywając pierwsze miejsce w kategorii zuchowej. Gratulacje !! Po zaciętej rywalizacji wszyscy wzięliśmy udział we wspaniałym koncercie zespołu WOŁOSATKI a w niedzielę odkrywaliśmy historię rocka w Spichlerzu Polskiego Rocka W Jarocinie.

 

 

Remont budynku Starej Strażnicy Straży Pożarnej przy ul. Staszica 1 – obecnie siedziby Powiatowego Zarządu Dróg i ostrowskiej Komendy Hufca ZHP stał się przyczynkiem do zmiany sposobu zagospodarowania pomieszczeń zajmowanych przez harcerzy.

Dzięki zaangażowaniu i pracy włożonej przez członków Komisji Historycznej, a zwłaszcza jej przewodniczącemu hm. Zbysławowi Jeżewskiemu przy wsparciu Starostwa Powiatowego i zaangażowaniu dyrekcji Powiatowego Zarządu Dróg udało się dostosować pomieszczenie starej harcowni do potrzeb archiwalno-wystawowych, przenieść i oddać odnowioną Izbę Tradycji Harcerskiej na Ziemi Ostrowskiej im. Harcmistrza Mariana Grześczyka.

Warto dodać, że jest jedyną tego rodzaju w Wielkopolsce i jedną z nielicznych w Polsce. Izbę Tradycji Harcerstwa na Ziemi Ostrowskiej im. Mariana Grześczyka mogą zwiedzać zainteresowane osoby po wcześniejszym kontakcie pod numerem 62 736 55 84 w godzinach 16-18 od poniedziałku do piątku.

 

W piątkowe popołudnie po raz szósty wystartował " Rajd Śladami Republiki Ostrowskiej". W tegorocznej edycji rajdu wzięło udział prawie 80 harcerzy z Kępna, Ostrowa Wlkp. oraz Jednostka Strzelecka 4144 z Kalisza. Uczestnicy w trakcie rajdu odwiedzili miejsca związane z wydarzeniami Republiki Ostrowskiej, drukowali ulotki dla mieszkańców , sprawdzili swoje umiejętności strzeleckie a także odwiedzili niedawno odnowioną Izbę Tradycji Harcerskiej na Ziemi Ostrowskiej im. Harcmistrza Marina Grześczyka, gdzie dzięki uprzejmości hm Zbysław Jeżewski mogli dowiedzieć się jaką rolę podczas Republiki Ostrowskiej odegrali ostrowscy harcerze.

 

 

Partnerzy



 

 

R O H i S

 

Kontakt

Komenda Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
tel. +48 62 736-55-84,

NIP: 778-14-40-251,

Santander Bank Polska S.A.

63 1090 1160 0000 0000 1600 9491

Dane do faktury :
ZHP Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Ostrów Wlkp.
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-144-02-51