• 1
  • 2

W przypadający w czwartek 22 lutego Dzień Myśli Braterskiej nasz hufiec rozpoczyna akcję „100 litrów krwi na 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego”. W tym dniu będzie możliwość oddania krwi i uczestnictwa w akcji w punkcie krwiodawstwa w ostrowskim szpitalu (ul. Limanowskiego 20-22) pomiędzy godziną 8:00 a 12:00, kiedy trwać będzie rejestracja.
Akcja będzie kontynuowana przez cały rok 2018 i krew w ramach akcji będzie można oddać: 23 kwietnia, 26 czerwca, 31 sierpnia oraz 7 listopada.
Każda osoba, która odda razy krew w w/w terminach otrzyma dyplom poświadczający uczestnictwo, a osoby które na koniec akcji okażą 4 dyplomy przewidziana jest statuetka „Kropli Braterstwa”
Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji harcerskiej.
Przypominamy, że krew możesz oddać, jeśli:
– jesteś osobą pełnoletnią, a nie przekroczyłeś 65. roku życia,
– pozytywnie przejdziesz badanie lekarskie oraz wywiad poprzedzające pobranie krwi,
– ważysz nie mniej niż 50 kg,
– pragniesz pomóc drugiemu człowiekowi.
W dzień DMB zjedz lekki posiłek, zabierz dokument ze zdjęciem i numerem PESEL, pozwalającym na stwierdzenie tożsamości i zgłoś się do Rejestracji w siedzibie Centrum Krwiodawstwa w Ostrowie Wielkopolskim.

 

 

Druhny i Druhowie! 16 lutego odszedł na wieczną wartę harcmistrz Jacek Skiba.

Druh Jacek Skiba urodził się 28 grudnia 1941 roku. Działalność harcerską rozpoczął dopiero w reaktywowanym po 1956 roku Związku Harcerstwa Polskiego.

Lata 60-te i 70-te były okresem Jego największej aktywności harcerskiej na szczeblu ostrowskiego hufca i ówczesnej Chorągwi Kaliskiej. W roku 1967 Zjazd Hufca powierzył mu funkcję komendanta hufca, którą pełnił do roku 1969. W kolejnych latach pełnił szereg funkcji w tym m.in. przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W latach 1990-2007 jako dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego wspierał działania harcerskie na terenie szkoły, ściśle współpracując z komendą hufca, przy organizacji Turnieju Gier i Zabaw Drużyn Nieprzetartego Szlaku, czy też goszcząc w murach ostrowskiej Alma Mater kolejne Zjazdy Hufca.

Chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem uczestnicząc w spotkaniach organizowanych przez hufcową Komisję Historyczną, czy też Noworocznych Spotkaniach Instruktorskich. Współuczestniczył w opracowaniu „Kalendarium 100-lecia Ostrowskiego Harcerstwa” dostarczając informacji dotyczących drużyn gimnazjalnych.

Był członkiem zarządu i współzałożycielem Ostrowskiego Uniwersytety Trzeciego Wieku. Czynnie działał w Stowarzyszeniu Najstarszych Szkół w Polsce. Za swoją działalność harcerską, wychowawczą i społeczną był wielokrotnie wyróżniany przez władze harcerskie i państwowe.

Pozostanie w naszej pamięci jako Człowiek Wielkiej Kultury.

W związku ze śmiercią harcmistrza Jacka Skiby ogłaszam żałobę w Hufcu Ostrów Wielkopolski na okres 1 miesiąca.

Cześć Jego Pamięci!!! 

Czuwaj!

                                                                       /-/ Jerzy Hnatyk

Trzy siatki maskujące dla ostrowskiego Hufca ZHP przekazała prezydent Beata Klimek podczas Noworocznego Spotkania Instruktorów. To podziękowanie za dobrą współpracę pomiędzy miastem i ostrowskimi harcerzami. Podczas spotkania prezydent złożyła także gratulacje na ręce Zbysława Jeżewskiego, który niedawno obchodził 60-lecie służby w ZHP.

- Służba to bardzo ważne słowo dla harcerza - mówiła prezydent Beata Klimek. - Pełnić służbę to znaczy być dla innych – stać na straży ważnych dla społeczeństwa idei i wartości. Pomimo zmian zachodzących we współczesnym świecie, wciąż istnieje potrzeba kształtowania w młodych ludziach szacunku do drugiego człowieka oraz budowania dumy z polskiej historii. Swoim doświadczeniem i wieloletnim przywiązaniem do tych wartości daje Druh najlepszy przykład młodemu pokoleniu.

Druh hm. Zbysław Jeżewski przekazał natomiast na ręce prezydent Beaty Klimek okolicznościową statuetkę jako podziękowanie za współpracę z Komisją Historyczną ostrowskiego Hufca ZHP.

Na ręce komendanta Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski prezydent przekazała upominek - 3 siatki maskujące o wielkości 6x6 m każda, które mają trafić na ostrowską Stanicę Harcerską "Zielona Polana". W ten sposób miasto podziękowało harcerzom za współpracę i pomoc w organizacji wielu miejskich przedsięwzięć.

                               

Druhny i Druhowie!  11 lutego odszedł na wieczną wartę podharcmistrz Stanisław Augustyniak.

Druh Stanisław urodził się w 1921 roku. W 1935 r. wstąpił do 3 Drużyny Skautów im. Zawiszy Czarnego, pełniąc    w niej funkcję zastępowego w latach 1938-39. Przebywając w czasie II wojny światowej na terenie Generalnej Guberni wstąpił w szeregi Armii Krajowej, pełniąc konspiracyjną służbę do roku 1944. Wówczas wstąpił w szeregi II Armii Wojska Polskiego, z której został oddelegowany do rodzinnego Ostrowa Wielkopolskiego do pracy na kolei.

W 1946 roku wznowił harcerską służbę w 1 Drużynie Skautów im. Tadeusza Kościuszki, działając w niej do rozwiązania ZHP w roku 1946. Po reaktywacji Związku Harcerstwa Polskiego zaangażował się w pracę na szczeblu hufca, a od roku 1973 do ostatnich swoich dni był członkiem Komisji Historycznej Hufca.

Zobowiązanie Instruktorskie złożył w roku 1994, wstępując do Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów. W roku 2014 rozkazem komendanta hufca otrzymał stopień podharcmistrza.

Należał do nielicznego grona ludzi stanowiących skarbnicę wiedzy o dziejach harcerstwa i świadków historii XX wieku. Swoją wiedzą i doświadczeniami chętnie dzielił się z młodszym pokoleniem.

Za działalność harcerską, wojskową i społeczną uhonorowany został licznymi wyróżnieniami i odznaczeniami m.in.: Srebrnym Krzyżem „Za zasługi dla ZHP   z Rozetą-Mieczami", Krzyżem Armii Krajowej , Medalem Wojska Polskiego, Odznaką honorową Weterana Walk o Niepodległość, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem „Za zasługi dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego”, Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, Medalem „Pro Memoria".

Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek niezwykle skromny i wielki patriota.

W związku ze śmiercią podharcmistrza Stanisława Augustyniaka ogłaszam żałobę w Hufcu Ostrów Wielkopolski na okres 1 miesiąca.

Cześć Jego Pamięci!!!

Czuwaj!

/-/ hm. Jerzy Hnatyk

 

 

Partnerzy 

 

World Scout Jamboree

Kontakt

Komenda Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
tel. +48 62 736-55-84,

NIP: 778-14-40-251,

Santander Bank Polska S.A.

63 1090 1160 0000 0000 1600 9491

Dane do faktury :
ZHP Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Ostrów Wlkp.
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-144-02-51