• 1
  • 2

                               

Druhny i Druhowie!  11 lutego odszedł na wieczną wartę podharcmistrz Stanisław Augustyniak.

Druh Stanisław urodził się w 1921 roku. W 1935 r. wstąpił do 3 Drużyny Skautów im. Zawiszy Czarnego, pełniąc    w niej funkcję zastępowego w latach 1938-39. Przebywając w czasie II wojny światowej na terenie Generalnej Guberni wstąpił w szeregi Armii Krajowej, pełniąc konspiracyjną służbę do roku 1944. Wówczas wstąpił w szeregi II Armii Wojska Polskiego, z której został oddelegowany do rodzinnego Ostrowa Wielkopolskiego do pracy na kolei.

W 1946 roku wznowił harcerską służbę w 1 Drużynie Skautów im. Tadeusza Kościuszki, działając w niej do rozwiązania ZHP w roku 1946. Po reaktywacji Związku Harcerstwa Polskiego zaangażował się w pracę na szczeblu hufca, a od roku 1973 do ostatnich swoich dni był członkiem Komisji Historycznej Hufca.

Zobowiązanie Instruktorskie złożył w roku 1994, wstępując do Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów. W roku 2014 rozkazem komendanta hufca otrzymał stopień podharcmistrza.

Należał do nielicznego grona ludzi stanowiących skarbnicę wiedzy o dziejach harcerstwa i świadków historii XX wieku. Swoją wiedzą i doświadczeniami chętnie dzielił się z młodszym pokoleniem.

Za działalność harcerską, wojskową i społeczną uhonorowany został licznymi wyróżnieniami i odznaczeniami m.in.: Srebrnym Krzyżem „Za zasługi dla ZHP   z Rozetą-Mieczami", Krzyżem Armii Krajowej , Medalem Wojska Polskiego, Odznaką honorową Weterana Walk o Niepodległość, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem „Za zasługi dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego”, Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, Medalem „Pro Memoria".

Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek niezwykle skromny i wielki patriota.

W związku ze śmiercią podharcmistrza Stanisława Augustyniaka ogłaszam żałobę w Hufcu Ostrów Wielkopolski na okres 1 miesiąca.

Cześć Jego Pamięci!!!

Czuwaj!

/-/ hm. Jerzy Hnatyk

 

Trzy siatki maskujące dla ostrowskiego Hufca ZHP przekazała prezydent Beata Klimek podczas Noworocznego Spotkania Instruktorów. To podziękowanie za dobrą współpracę pomiędzy miastem i ostrowskimi harcerzami. Podczas spotkania prezydent złożyła także gratulacje na ręce Zbysława Jeżewskiego, który niedawno obchodził 60-lecie służby w ZHP.

- Służba to bardzo ważne słowo dla harcerza - mówiła prezydent Beata Klimek. - Pełnić służbę to znaczy być dla innych – stać na straży ważnych dla społeczeństwa idei i wartości. Pomimo zmian zachodzących we współczesnym świecie, wciąż istnieje potrzeba kształtowania w młodych ludziach szacunku do drugiego człowieka oraz budowania dumy z polskiej historii. Swoim doświadczeniem i wieloletnim przywiązaniem do tych wartości daje Druh najlepszy przykład młodemu pokoleniu.

Druh hm. Zbysław Jeżewski przekazał natomiast na ręce prezydent Beaty Klimek okolicznościową statuetkę jako podziękowanie za współpracę z Komisją Historyczną ostrowskiego Hufca ZHP.

Na ręce komendanta Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski prezydent przekazała upominek - 3 siatki maskujące o wielkości 6x6 m każda, które mają trafić na ostrowską Stanicę Harcerską "Zielona Polana". W ten sposób miasto podziękowało harcerzom za współpracę i pomoc w organizacji wielu miejskich przedsięwzięć.

W dniach 7-10 grudnia 2017 w Warszawie odbył się 40 Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego. Do Centrum Konferencyjnego Wojska Polskiego w Warszawie zjechało ponad 200 harcerskich delegatów, by wziąć udział w czterodniowym Zjeździe ZHP, który dokonał m.in. podsumowania czteroletniej kadencji obecnych władz oraz dokonał wyboru nowych władz ZHP. W gronie 21 delegatów z Wielkopolski znalazło się dwóch przedstawicieli ostrowskiego Hufca ZHP – hm. Jerzy Hnatyk i hm. Dariusz Potasznik.


Zgodnie z zapisami statutowymi, 40. Zjazd ZHP musiał dokonać wyboru nowego Naczelnika ZHP oraz Przewodniczącego ZHP, a także członków Rady Naczelnej, Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP oraz Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP. Z grona trzech kandydatów zjazd powierzył funkcję Naczelnika ZHP kolejnej kobiecie – hm. Annie Nowosad, a po raz kolejny zaufaniem obdarzony został na Przewodniczącego - hm. Dariusz Supeł. To właśnie oni pokierują dalszymi pracami Związku i zarządzać nim będą do 2021 roku. Natomiast do trzydziestoosobowej Rady Naczelnej został wybrany hm. Dariusz Potasznik, były Komendant naszego hufca, a obecnie przewodniczący Kręgu Instruktorskiego.

Zjazd przyjął 15 uchwał, wśród których jest „Strategia ZHP na lata 2018-23” i to ona będzie drogowskazem dla nowych władz centralnych. Warto też odnotować, że w przyjętej uchwale w sprawie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, na wniosek delegacji z Wielkopolski, zamieszczono w preambule nawiązanie do Powstania Wielkopolskiego oraz pozostałych ruchów wolnościowych z początku minionego wieku. Wśród innych uchwał przyjętych przez zjazd znalazły się o 60-leciu Nieprzetartego Szlaku, o ochronie tożsamości, a także uchwała o nieruchomości w ZHP i działalności gospodarczej. 

Zjazd dobiegł końca. Wnioski zostały wysunięte, a decyzje podjęte na nadchodzące cztery lata. Liczymy na to, że nowa jakość w ZHP pomoże tworzyć nowoczesne harcerstwo, rozwijające się dynamicznie i wychowujące w duchu tradycyjnych wartości.  

 

Partnerzy 

World Scout Jamboree

Kontakt

Komenda Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
tel. +48 62 736-55-84,

NIP: 778-14-40-251,

Santander Bank Polska S.A.

63 1090 1160 0000 0000 1600 9491

Dane do faktury :
ZHP Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Ostrów Wlkp.
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-144-02-51