• 1
  • 2
Dzień Myśli Braterskiej


Dzień Myśli Braterskiej przypadający na 22 lutego 2012, w drużynach Hufca Ostrów Wlkp obchodzony był tym razem zgodnie z indywidualnymi pomysłami drużyn i we własnych kręgach. Jedni obchodzili urodziny twórcy skautingu Roberta Baden Powella już w poniedziałek. Tak było podczas uroczystej zbiórki Kręgu Instruktorskiego im.Szarych Szeregów, a inni 21 we wtorek, ze względu na Popielec. Jeszcze inni pozostali wierni tradycyjnej dacie. Wykorzystano możliwość uczczenia DMB podczas dnia, który określona drużyna spędziła na stanicy w ramach Nieobozowej Akcji Zimowej. Tak więc w czasie, gdy zajęcia prowadził szczep "Jedenastka", nie zabrakło gry terenowej "W poszukiwaniu kapelusza RBP" , w której wzięli udział harcerze starsi 31 DSH "Des-KOT". Nie zabrakło wypiekania ciasta BiPi (podpłomyki) dla wszystkich uczestników NAZ-u, poszukiwania 22 kapeluszy ukrytych w lesie w pobliżu stanicy przez harcerze i zuchy i zbierania podpisów uczestników wspólnej zabawy oraz wykonywania masek zwierząt, co stanowiło analogię do nazw zastępów, jakie proponował Baden Powell. Szczep "Jedenastka" planował również zrobić wielki śnieżny tort urodzinowy i liczył na odwiedziny samego RBP (manekin wykonany przez biorących udział w grze), ale zabrakło śniegu, a głównie czasu. Warto zainteresować się jakie zadania mieli do realizacji uczestnicy gry terenowej i przy okazji sprawdzić własne możliwości w tym zakresie. Zadanie 1: Mieszkaniec Wenecji, mąż zacny, kształcony i kształcący tych, którzy pragną poznać tajemnice harcerskie i nabyć określonych umiejętności. Odszukać tę osobę, zapisać nazwę ulicy i numer domu. Zapisać pierwszą literę nazwiska. Zadanie 2: Miejsce, gdzie dawnymi czasy, borówianki plotły dziewczyny. Zapiszczcie nazwę tego miejsca. Wpiszcie pierwszą literę tej nazwy. Zapytajcie jakie wydarzenie miało tam miejsce 05.02.2012 i odnotujcie pełną jego nazwę. Zadanie 3: Najbardziej słodkie miejsce na Piaskach Szczygliczce? Odszukajcie je, dowiedzcie się jakie jest nazwisko założycieli. Wypiszcie pierwszą literę nazwiska. Wpiszcie pełna nazwę tego miejsca. Dzień Myśli Braterskiej Szczep "Wigry" postanowił być wierny dacie urodzin i 22.02.2012 harcerze, harcerki i instruktorzy przesyłali sobie okolicznościowe życzenia. W szczepie "Szuwary" odbyła się uroczysta zbiórka w harcówce. Szczep "Jedyneczka" zaplanował urodzinowe niespodzianki na stanicy. Komendant hufca dh.hm.Dariusz Potasznik zaprosił instruktorów do harcownii 21.02.2012 na godzinę 17.00. Z zaproszenia skorzystali: Leokadia Różańska, Józefa Szlachta, Iza Potasznik, Alicja Jankiewicz, Karolina Zmyślona, Paulina Wasielewska, Renata Ruch, Michalina Ruch, Jerzy Hnatyk, Wojtek Maciejewski, Jarek Ruch, Zbysław Jeżewski. Były piosenki śpiewane w kręgu przy gitarze, które wywołały liczne wspomnienia. Każdy z obecnych mógł wylosować dla siebie myśl, mądrość dotyczącą przyjaźni. Głośno odczytane zostały okolicznościowe opowieści. Nie zabrakło słów refleksji z nimi związanych. Druh Zbysław mówił o swojej nowej książce o wymownym tytule "Ostrowskie Harcerstwo Korzenie 1912 1920". Druhowie, którzy już ją przeczytali dzielili się uwagami, czynili analogie dotyczące fragmentów tekstów z realiami naszego dzisiejszego życia harcerskiego. Druhna Iza przyniosła dużo. pączków, z którymi wielu kojarzy DMB. Atmosfera spotkania, mimo niezbyt licznej grupy uczestników, a może dlatego, była bardzo ciepła. Brakowała jednak tych, którym różne sprawy nie pozwoliły spotkać się. Wspominano, pytano, gdzie ta druhna., co z tym druhem? I tak myślami byliśmy razem. W same urodziny rozdzwoniły się telefony pomiędzy instruktorami, tymi co na miejscu, tymi, co w Polsce i na świecie. Jak zawsze pamiętamy o sobie i czuwamy.

Spotkanie z Prezydentem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i przedstawicieli ostrowskiego Sztabu Obchodów 100-lecia Harcerstwa Chorągwi Wielkopolskiej odbyło się 21.02.2012 w Urzędzie Miasta. Podczas spotkania omówiono kwestie organizacyjne i stopień przygotowań do obchodów. Omówiono kwestie programowe Zlotu Chorągwi Wielkopolskiej, podjęto tematykę pomnika harcerskiego, billboardów - witaczy okolicznościowych z wizerunkiem harcerskim na terenie miasta. Na tę okoliczność, prezydentowi została wręczona książka druha Zbysława Jeżewskiego "Ostrowskie Harcerstwo Korzenie 1912 1920". Hufiec reprezentowali Dariusz Potasznik, Zbigniew Jeżewski i Alicja Jankiewicz.

Spotkanie Noworoczne Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas.

Słowa piosenki-kolędy, której fragment refrenu został przytoczony, już zawsze będą kojarzyły się z tegorocznym Noworocznym Spotkaniem Instruktorskim Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski, które odbyło się 14.01.2012 w restauracji "Żak", w SP-11, ul.Batorego 2. Instruktorzy i funkcyjni spotkali się by podsumować miniony rok 2011 i porozmawiać o planach na nowy 2012. Działo się dużo, a będzie jeszcze więcej. Przybyłych na spotkanie przedstawicieli różnych szczepów: "Szuwary", "Wigry", "Jedynaczka", "Jedenastka", Nieprzetartego Szlaku, Kręgu Instruktorskiego im.Szarych Szeregów, HKS "Grot", drużyn działających samodzielnie w różnych środowiskach, zaproszonych gości powitał druh komendant hm.Dariusz Ptasznik i oddał głos gospodarzom - komendantce Szczepu Drużyn "Jedenastka" hm.J.Szlachcie. W programie spotkania nie zabrakło jasełek pt."Wigilia", wykonanych przez druhny i druhów ze 131LDH "Desant" i 31 DSH "DesKOT". Występy druhenki Julii Banasiak ze 131LDH "Desant" zachęciły wszystkich do wspólnego kolędowania. Zebrani mogli obejrzeć kroniki oraz prezentacje multimedialne, dotyczące rocznej służby w drużynach, szczepach, kręgach i środowiskach, przygotowane według własnych pomysłów. Fragment spotkania został poświęcony omówieniu przygotowań do Zlotu Jubileuszowego Chorągwi Wielkopolskiej. Był czas na wystąpienie gości, karaoke harcerskie, wręczenie dyplomów, pucharów i nagród za udział w Mistrzostwach Strzeleckich Hufca ZHP Ostrów Wlkp, oraz przekazanie granatowego sznura przez drużynowego 13TDW "Kot-y" phm. Tomasza Szlachtę Wojtkowi Maciejewskiemu. Oczywiście był też poczęstunek "wigilijny" i "słodki". Spotkanie zakończył krąg. Rozmowy w grupach i dyskusje przeciągnęły się jednak poza wyznaczony czas spotkania.

Poniedziałek, o6 lutego 2012 Portal Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim: "Rada Miejska - w związku z 100 rocznicą powstania Harcerstwa Wielkopolskiego - ogłosiła w Ostrowie Wielkopolskim rok 2012 Rokiem Obchodów Jubileuszu 100-lecia Powstania Harcerstwa Wielkopolskiego. Program obchodów oraz stosowną uchwałę przyjęto na Sesji Rady Miejskiej 26 stycznia 2012 roku. Apel o uznanie roku 2012 za rok jubileuszu 100-lecia harcerstwa wielkopolskiego i czynne włączenie się do organizacji tych obchodów wystosowali do radnych Rady Miejskiej harcerze - seniorzy zrzeszeni w Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Ostrów Wielkopolski. Inicjatorem projektu uchwały jest radny Andrzej Kornaszewski."

 

1 % dla Hufca Ostrów
w 2013 roku:

7.864,39 zł

 

2012 r. - 6.570,90 zł
2011 r. - 6.636,90 zł
2010 r. - 9.767,00 zł
2009 r. - 7.210,20 zł
2008 r. - 3.136,70 zł
2007 r. - 2.938,25 zł
2006 r. - 3.437,30 zł
2005 r. - 2.408,47 zł
2004 r. - 1.882,56 zł

Partnerzy 

World Scout Jamboree

Kontakt

Komenda Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
tel. +48 62 736-55-84,

NIP: 778-14-40-251,
BZ WBK 63 1090 1160 0000 0000 1600 9491

Dane do faktury :
ZHP Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Ostrów Wlkp.
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-144-02-51