• 1
  • 2

Wielu seniorów ZHP uczestniczyło w Zjeździe Hufcowych Komisji Historycznych Chorągwi Wielkopolskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Zjazd odbył się dnia 17 czerwca 2017r. z okazji jubileuszu 60-lecia działalności Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. 
Gości witał Przewodniczący Komisji Historycznej działającej przy hufcu w Ostrowie Wielkopolskim hm. Zbysław Kazimierz Jeżewski.
Po przyjeździe gospodarze zaprosili uczestników na spotkaniem przy kawie, herbacie i cieście, a następnie do Izby Tradycji Harcerstwa na Ziemi Ostrowskiej im. hm. Mariana Grześczyka. Autor książki Izba tradycji harcerstwa na Ziemi Ostrowskiej hm. Zbysław Kazimierz Jeżewski oprowadził po Izbie Tradycji i prezentował ciekawe historie o znajdujących się tu eksponatach.
Udaliśmy się do Synagogi, gdzie obejrzeliśmy ciekawy film o księdzu hm. Lechu Ziemskim ps. Siwy Sokół, duchownym katolickim, pułkowniku Wojska Polskiego, który w lutym 1945 rozpoczął reaktywację przedwojennych drużyn harcerskich w ostrowskim Gimnazjum, a we wrześniu 1945 został Komendantem Hufca Ostrów.
Rozpoczęła się konferencja. Wygłoszone zostały trzy wykłady - Tomasz Ławniczak mówił o „Roli Harcerstwa w okresie międzywojennym 1920-1939", hm. Krzysztof Maciejewski prezentował na slajdach „100 lat krzyża harcerskiego", a hm. Ryszard Wosiński przedstawił swoje przemyślenia na temat „Harcerstwa Olgi i Andrzeja Małkowskich i harcerstwa w dzisiejszych czasach". Podsumował - najważniejszy jest harcerski duch i postępowanie według prawa harcerskiego. W przerwach konferencji sączyły się grane na fortepianie harcerskie melodie. 
Wicewojewoda Marlena Maląg udekorowała hm. Tadeusza Wange - orderem Pro Patria.
Hm. Tomasz Kujaczyński w krótkim wystąpieniu zachęcił seniorów do spisywania swoich harcerskich wspomnień. 
Hm. Paweł Napieralski i goście dziękowali hm. Zbysławowi Jeżewskiemu, Komisji Historycznej Hufca i władzą Hufca z Ostrowa Wlkp. za podjęcie się organizacji Zjazdu dla przedstawicieli Komisji Historycznych Hufców Wielkopolskich ZHP w Ostrowie Wielkopolskim.
Kolejką uczestnicy zostali przewiezieni na apel pod pomnikiem 100-lecia Harcerstwa Wielkopolskiego. Tu po raporcie mały ośmioletni zuch razem z Komendantem Chorągwi Wlkp. hm. Tomaszem Kujaczyńskim i Komendantem Hufca Ostrów Wlkp. hm. Jerzym Hnatykiem złożyli kwiaty pod harcerskim głazem, a jeden młody instruktor Damian Tomczyk złożył zobowiązanie instruktorskie. 
Dalsza część spotkania miała miejsce w stanicy harcerskiej „Zielona Polana" . Hm. Zbysław Jeżewski prowadząc spotkanie przedstawił druhnę Romanę Schubert - komandora Harcerskiego Klubu Żeglarskiego Horn działającego przy Hufcu ZHP Ostrów Wlkp., która opowiedziała historię znanej piosenki „Pod żaglami Zawiszy". 
Uczestnik zjazdu Generał Polskich Drużyn Strzeleckich hm. Tadeusz Bohm (członek Chorągwianej Komisji Historycznej) poinformował, że hm. Pawłowi Napieralskiemu i phm. Tomaszowi Kozikowi przyznany został Złoty Medal XXXV-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i poprosił Komendanta Chorągwi Wlkp. o wręczenie Medali.
hm. Michałowi Najgrakowskiemu, który obchodził jubileusz 90-cia odśpiewano „200 lat". 
Prowadzący spotkanie opowiadał również o ciekawych miejscach Ostrowa Wlkp., czemu towarzyszyły piosenki wwykonaniu „Kapeli znad Baryczy". 
Pod głazem z tablicą pamiątkową poświęconą księdzu hm. Lechowi Ziemskiemu ps. Siwy Sokół uczestnicy zjazdu ustawili się do pamiątkowego zdjęcia. Spotkanie zakończono kręgiem.

 

Karta do pobrania <TUTAJ>

W dniach 17-19.02.2017r. na zaproszenie wydziału wychowania wodnego GK ZHP oraz zespołu pilota chorągwi Gdańskiej kmdr Harcerskiego Klubu Żeglarskiego Horn działającego przy Hufcu ZHP Ostrów Wlkp. pwd. Romana Schubert wzięła udział w konferencji Wychowanie Wodne w ZHP. Konferencja byłą adresowana do wędrowników i instruktorów harcerskich zainteresowanych działaniami związanymi z wykorzystaniem aktywności wodnej w programie pracy drużyn oraz instruktorów i drużynowych specjalności wodnej.

Celem konferencji była prezentacja działań na rzecz wychowania wodnego i morskiego w ZHP, integracja środowiska wodniackiego w Polsce, uczczenie setnej rocznicy powstania pierwszych harcerskich drużyn wodnych w Polsce.

Oprócz ciekawych prezentacji i prelekcji, uczestnicy konferencji zapoznali się z morskim dziedzictwem Polski i Gdyni, uczestniczyli w zajęciach modelarskich oraz mieli okazję ćwiczyć na symulatorach, a także uczestniczyć w Balu z okazji 100 lecia harcerskiego ruchu wodnego i Gali Nagrody Harcerski Rejs Roku i Harcerski Spływ Roku.

                                                                    

 

Partnerzy 

World Scout Jamboree

Kontakt

Komenda Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
tel. +48 62 736-55-84,

NIP: 778-14-40-251,
BZ WBK 63 1090 1160 0000 0000 1600 9491

Dane do faktury :
ZHP Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Ostrów Wlkp.
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-144-02-51