• 1
  • 2

W miniony weekend zakończył się Kurs Zastępowych. Pod okiem komendanta kursu phm. Michała Wieczorkiewicza i kadry naszego Hufca przyszli lub obecni zastępowi mogli doskonalić się i zdobyć wiedzę potrzebną do prowadzenia zastępu. W czasie kursu uczestnicy dowiedzieli się jakie elementy powinna posiadać dobra zbiórka, jak napisać konspekt zbiórki, a także wymienić się swoimi doświadczeniami i posiadaną wiedzą. Pod okiem ratownika medycznego pwd. Konrada Grzelaka mogli również nauczyć się zasad pierwszej pomocy. Nie zabrakło również harcerskiego ogniska i śpiewu przy nim do późnych godzin. Z relacji uczestników wynika, że nie był to czas stracony, a wręcz dał im możliwość rozwinięcia się i poszerzenia swojej wiedzy harcerskiej. Oprócz zastępowych z hufca ostrowskiego w szkoleniu również wzięli udział zastępowi z kępińskiego hufca. Kurs ukończyło i uzyskało patent zastępowego 22 osoby.

 

 

 

Druhny i Druhowie! 16 lutego odszedł na wieczną wartę harcmistrz Jacek Skiba.

Druh Jacek Skiba urodził się 28 grudnia 1941 roku. Działalność harcerską rozpoczął dopiero w reaktywowanym po 1956 roku Związku Harcerstwa Polskiego.

Lata 60-te i 70-te były okresem Jego największej aktywności harcerskiej na szczeblu ostrowskiego hufca i ówczesnej Chorągwi Kaliskiej. W roku 1967 Zjazd Hufca powierzył mu funkcję komendanta hufca, którą pełnił do roku 1969. W kolejnych latach pełnił szereg funkcji w tym m.in. przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W latach 1990-2007 jako dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego wspierał działania harcerskie na terenie szkoły, ściśle współpracując z komendą hufca, przy organizacji Turnieju Gier i Zabaw Drużyn Nieprzetartego Szlaku, czy też goszcząc w murach ostrowskiej Alma Mater kolejne Zjazdy Hufca.

Chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem uczestnicząc w spotkaniach organizowanych przez hufcową Komisję Historyczną, czy też Noworocznych Spotkaniach Instruktorskich. Współuczestniczył w opracowaniu „Kalendarium 100-lecia Ostrowskiego Harcerstwa” dostarczając informacji dotyczących drużyn gimnazjalnych.

Był członkiem zarządu i współzałożycielem Ostrowskiego Uniwersytety Trzeciego Wieku. Czynnie działał w Stowarzyszeniu Najstarszych Szkół w Polsce. Za swoją działalność harcerską, wychowawczą i społeczną był wielokrotnie wyróżniany przez władze harcerskie i państwowe.

Pozostanie w naszej pamięci jako Człowiek Wielkiej Kultury.

W związku ze śmiercią harcmistrza Jacka Skiby ogłaszam żałobę w Hufcu Ostrów Wielkopolski na okres 1 miesiąca.

Cześć Jego Pamięci!!! 

Czuwaj!

                                                                       /-/ Jerzy Hnatyk

W przypadający w czwartek 22 lutego Dzień Myśli Braterskiej nasz hufiec rozpoczyna akcję „100 litrów krwi na 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego”. W tym dniu będzie możliwość oddania krwi i uczestnictwa w akcji w punkcie krwiodawstwa w ostrowskim szpitalu (ul. Limanowskiego 20-22) pomiędzy godziną 8:00 a 12:00, kiedy trwać będzie rejestracja.
Akcja będzie kontynuowana przez cały rok 2018 i krew w ramach akcji będzie można oddać: 23 kwietnia, 26 czerwca, 31 sierpnia oraz 7 listopada.
Każda osoba, która odda razy krew w w/w terminach otrzyma dyplom poświadczający uczestnictwo, a osoby które na koniec akcji okażą 4 dyplomy przewidziana jest statuetka „Kropli Braterstwa”
Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji harcerskiej.
Przypominamy, że krew możesz oddać, jeśli:
– jesteś osobą pełnoletnią, a nie przekroczyłeś 65. roku życia,
– pozytywnie przejdziesz badanie lekarskie oraz wywiad poprzedzające pobranie krwi,
– ważysz nie mniej niż 50 kg,
– pragniesz pomóc drugiemu człowiekowi.
W dzień DMB zjedz lekki posiłek, zabierz dokument ze zdjęciem i numerem PESEL, pozwalającym na stwierdzenie tożsamości i zgłoś się do Rejestracji w siedzibie Centrum Krwiodawstwa w Ostrowie Wielkopolskim.

 

 

 

Partnerzy 

World Scout Jamboree

Kontakt

Komenda Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
tel. +48 62 736-55-84,

NIP: 778-14-40-251,

Santander Bank Polska S.A.

63 1090 1160 0000 0000 1600 9491

Dane do faktury :
ZHP Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Ostrów Wlkp.
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-144-02-51