• 1
  • 2

Wakacje z Uśmiechem 2020

 

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi półkoloniami „Wakacje z Uśmiechem”. Aby uśmiechy te mogły towarzyszyć nam wszystkim przez całe lato – prosimy o zapoznanie się z wymaganymi dokumentami i dostarczenie ich we wskazanych terminach.

 

Po pierwsze – bezpieczeństwo!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, podczas tegorocznych półkolonii obowiązywał będzie podwyższony reżim sanitarny. W związku z powyższym ograniczyliśmy liczebność grup do 12 osób. Każda grupa realizować będzie odrębny program. Wszystkie pomieszczenia i sprzęty będą systematycznie dezynfekowane. Na teren obiektu (poza wyznaczoną strefą) nie będą miały wstępu osoby postronne (w tym niestety również rodzice i opiekunowie). Posiłki odbywać się będą odrębnie dla każdej grupy. Obiekt będzie wyposażony we wszystkie wymagane środki ochrony sanitarnej. Wyjścia poza teren obiektu ograniczone zostaną do minimum i odbywać się będą z zachowaniem zasad kwarantanny społecznej.

Wprowadzone zmiany wiążą się niestety z ograniczeniem liczby miejsc na tegorocznych półkoloniach, jak również ze wzrostem kosztów ich organizacji.

 

Dlaczego warto?

Po okresie długiego pobytu w domu i braku możliwości kontaktu z rówieśnikami i z przyrodą, możliwość spędzenia czasu na naszej Zielonej Polanie, połączona z atrakcyjnym programem przygotowanym przez naszych instruktorów, może się okazać najwspanialszą wakacyjną przygodą. Nasze półkolonie organizowane są harcerską metodą wychowawczą. W ich trakcie dzieci uczą się m.in. samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych oraz umiejętności pracy w grupie.

 

Program

W trakcie poszczególnych dni uczestnicy wraz ze swoimi opiekunami realizować będą program w czterech strefach Stanicy Harcerskiej: strefa gier i zabaw, strefa ogniskowo-szałasowa, strefa biwakowo-piknikowa i strefa sportowo-wyczynowa. Program będzie dostosowany do wieku i potrzeb dzieci Słuchamy sugestii dzieci i jesteśmy otwarci na ich pomysły, co dodatkowo wzbogaca nasz program.

Atutem naszych półkolonii jest przyroda! Teren, na którym się odbywają zajęcia daje możliwość przebywania na powietrzu niemal przez cały czas. Pokazujemy dzieciom elementy harcerstwa, przyglądamy się przyrodzie, uczymy nowych rzeczy a przy tym doskonale się bawimy.

Dbamy o to, żeby każde dziecko czuło się u nas zauważone i miało zarówno możliwość zaprezentowania swoich zdolności, jak i poznania grupy, w której będzie przebywać. Każda grupa na każdym turnusie stanowi wyjątkowy zespół!

Zajęcia na poszczególnych turnusach nasi instruktorzy będą modyfikować tak, by nasi stali bywalcy nie czuli się znużeni. Zadbamy też o dodatkowe atrakcje, które będą miłym zaskoczeniem. Jak zwykle w razie niepogody uruchomimy „plan B” realizując zajęcia pod dachem na bazie bogatych zasobów gier i zabaw „w harcerskiej izbie”.

 

Terminy i zasady

Ze względna obowiązujące ograniczenia w pierwszym etapie przyjmujemy zgłoszenia na cztery turnusy:

Turnus 1: 29.06 – 3.07.

Turnus 2: 6 – 10.07.

Turnus 3: 13 – 17.07.

Turnus 4: 20 – 24.07.

Decyzja o ewentualnym uruchomieniu kolejnych turnusów zapadnie w terminie późniejszym.

 

Zapisy

1. Warunkiem zgłoszenia dziecka do udziału w danym turnusie półkolonii jest wpłata na konto hufca pełnej odpłatności w kwocie 290 zł. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz określić turnus, którego dotyczy wpłata. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy przed dokonaniem wpłaty o sprawdzenie dostępności miejsc pod numerem telefonu: 509 317 751.

2. Warunkiem zakwalifikowania dziecka do udziału w półkoloniach jest dostarczenie do siedziby Komendy Hufca ZHP ul. Staszica 1 (pon.-pt. godz. 16-18) na 10 dni przed rozpoczęciem turnusu następujących dokumentów:

- KARTA KWALIFIKACYJNA (drukować dwustronnie) <TUTAJ>

- ZAŁĄCZNIK DO KARTY KWALIFIKACYJNEJ (druk) <TUTAJ>

- OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z OWU NNW (druk) <TUTAJ>

3. Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia na półkolonie jest dostarczenie pierwszego dnia turnusu

- OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA DZIECKA -COVID (druk) <TUTAJ>

4. Do zapoznania się :

- OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (zapoznanie) <TUTAJ>

- WARUNKI UCZESTNICTWA (zapoznanie) <TUTAJ>

Brak w/w dokumentów skutkować będzie wykreśleniem dziecka z listy uczestników

5. Dane do przelewu <TUTAJ>

 

 

 

 

 

 

 

W dniu dzisiejszym mija 104 rocznica utworzenia Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki. To ważna data z dwóch powodów. Po pierwsze – to święto jednej z najdłużej działających drużyn nie tylko w Wielkopolsce, ale i w całej Polsce. Po drugie – w roku 100-lecia Ostrowskiego Hufca ZHP obie te rocznice łączy postać „Siwego Sokoła” – księdza Lecha Ziemskiego, którego działania między rokiem 1916 a 1920 sprawiły, że utworzono w Ostrowie Hufiec ZHP zrzeszający wówczas 6 drużyn.

 

1 Drużyna Harcerska w swojej historii przechodziła różne koleje losu – lata wzmożonej aktywności przeplatały lata „chude”, a nawet takie gdy drużyna zawieszała działalność. Warto jednak odnotować, że to harcerze tej drużyny pełnili służbę w czasie Republiki Ostrowskiej, działali w czasie wojny w konspiracji. W okresie powojennym jako jedyna ostrowska jednostka uczestniczyli w projekcie Terenowej Obrony Przeciwlotniczej i Atomowej z dumą nosząc czerwone berety, a w roku 2007 brali udział w Światowym Jamboree z okazji 100-lecia Skautingu zorganizowanym w Chelmsford w Anglii.

1 DH była też w swojej długiej historii kuźnią kadr dla ostrowskiego hufca. W gronie komendantów hufca znajdziemy wielu, którzy w swojej harcerskiej biografii mają członkostwo w tej drużynie. Instruktorzy „Jedynki” pełnili (i pełnią) wiele funkcji w zespołach i władzach hufca.

Od blisko 20 lat 1 DH działa przy Szkole Podstawowej nr 6, a dynamiczny rozwój sprawił, że w 2005 roku na bazie drużyny utworzono Szczep „Jedyneczka”. Obecnie w skład szczepu wchodzi 5 drużyn: 10 Gromada Zuchowa „Jagodowe Smerfy”, 1 Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki, 101 Drużyna Harcerek Starszych „Irinen” im. K.K. Baczyńskiego, 100 Drużyna Wędrownicza „Horyzont” im. Roberta Baden Powella i „najmłodsze dziecko szczepu” – reaktywowana po kilku latach 111 próbna Drużyna Harcerzy Starszych.

Data 14 maja stała się świętem całego szczepu, który z tej okazji rokrocznie organizuje Rajd „PRIMO”. W tym roku epidemia koronawirusa sprawiła, że kolejną edycję rajdu trzeba było przesunąć na późniejszy termin. Nie mniej wszystkim zuchom, harcerzom i instruktorom Szczepu „Jedyneczka” z okazji ich święta życzymy zdobywania kolejnych sprawności, stopni i realizacji ambitnych projektów.

W linku poniżej artykuł prezentujący historię 1 DH, który ukazał się na łamach Tuby Ostrowa z okazji 100-lecia drużyny:

https://tubaostrowa.pl/…/35…/100-lecie-1-Druzyny-Harcerskiej

 

 

 

 

 

 

Partnerzy 

 

R O H i S

 

Kontakt

Komenda Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
tel. +48 62 736-55-84,

NIP: 778-14-40-251,

Santander Bank Polska S.A.

63 1090 1160 0000 0000 1600 9491

Dane do faktury :
ZHP Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Ostrów Wlkp.
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-144-02-51