• 1
  • 2

Trzy siatki maskujące dla ostrowskiego Hufca ZHP przekazała prezydent Beata Klimek podczas Noworocznego Spotkania Instruktorów. To podziękowanie za dobrą współpracę pomiędzy miastem i ostrowskimi harcerzami. Podczas spotkania prezydent złożyła także gratulacje na ręce Zbysława Jeżewskiego, który niedawno obchodził 60-lecie służby w ZHP.

- Służba to bardzo ważne słowo dla harcerza - mówiła prezydent Beata Klimek. - Pełnić służbę to znaczy być dla innych – stać na straży ważnych dla społeczeństwa idei i wartości. Pomimo zmian zachodzących we współczesnym świecie, wciąż istnieje potrzeba kształtowania w młodych ludziach szacunku do drugiego człowieka oraz budowania dumy z polskiej historii. Swoim doświadczeniem i wieloletnim przywiązaniem do tych wartości daje Druh najlepszy przykład młodemu pokoleniu.

Druh hm. Zbysław Jeżewski przekazał natomiast na ręce prezydent Beaty Klimek okolicznościową statuetkę jako podziękowanie za współpracę z Komisją Historyczną ostrowskiego Hufca ZHP.

Na ręce komendanta Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski prezydent przekazała upominek - 3 siatki maskujące o wielkości 6x6 m każda, które mają trafić na ostrowską Stanicę Harcerską "Zielona Polana". W ten sposób miasto podziękowało harcerzom za współpracę i pomoc w organizacji wielu miejskich przedsięwzięć.

 

Ponad 80 uczestników w 11 patrolach stanęło na starcie tegorocznego rajdu „Śladami Bohaterów Republiki Ostrowskiej” . Wśród nich byli harcerze z Wielowsi, Kępna i Ostrowa Wielkopolskiego oraz  uczniowie z ostrowskich szkól podstawowych.

Rajd rozpoczął się w piątek na ostrowskim rynku, gdzie po uroczystym apelu uczestnicy udali się do Zespołu Szkół Specjalnych, gdzie uczestniczyli w zorganizowanych zajęciach. . W pierwszej części uczestnicy rajdu wzięli udział w warsztatach z gwary wielkopolskiej prowadzonych przez pracownika Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego panią Barbarę Jarosz. Interaktywne zajęcia przybliżyły język regionalny Wielkopolan. W druga część to lekcja historii i przybliżenie uczestnikom wydarzeń jakie miały miejsce 99 lat temu. Lekcję tę poprowadził i wprowadził w klimat rajdu historyk, poseł Tomasz Ławniczak, który przekazał wiele ciekawych informacji jakie działy się w tamtych czasach.

Sobota to zmagania na trasie, uczestnicy odwiedzili miejsca związane z Republiką Ostrowską,  a także musieli wykonać wiele zadań rajdowych m.in.. opatrzyć rannego i przetransportować go w bezpieczne miejsce, wykonać kotylion powstańczy, ale również przy użyciu starej maszyny do pisania napisać nazwę swojego patrolu. Na jednym z punktów usytuowanym w Izbie Tradycji Ostrowskiego Harcerstwa przy Komendzie Hufca ZHP uczestnicy dowiedzieli się jaką rolę podczas Republiki Ostrowskiej pełnili ostrowscy harcerze. Informacje te przekazał hm. Zbysław Jeżewski przewodniczący Komisji Historycznej Hufca Ostrów Wlkp. Uczestnicy również odwiedzili Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie patrole dowiedziały się o okolicznościach w jakich doszło do niepodległościowego zrywu ostrowian, a w Domu Katolickim czekała na nich niezwykła wystawa zabytkowych akcesoriów. Każdy miał także możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich na strzelnicy przy ul. Tomczyka.

- Organizując ten rajd chcieliśmy, aby młodzież miała możliwość spotkania się z historią – mówi komendant rajdu phm. Paweł Staszak.

 

Po dniu pełnym zmagań przeszedł czas na ciepły posiłek i podsumowanie uczestnictwa w rajdzie. Na apelu kończącym rajd, każdy uczestnik otrzymał kalendarz „Niezwykła przyroda w obiektywie” ufundowane przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, a każdy patrol otrzymał grą planszową ufundowaną przez Komendę Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski.

 

W dniach 7-10 grudnia 2017 w Warszawie odbył się 40 Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego. Do Centrum Konferencyjnego Wojska Polskiego w Warszawie zjechało ponad 200 harcerskich delegatów, by wziąć udział w czterodniowym Zjeździe ZHP, który dokonał m.in. podsumowania czteroletniej kadencji obecnych władz oraz dokonał wyboru nowych władz ZHP. W gronie 21 delegatów z Wielkopolski znalazło się dwóch przedstawicieli ostrowskiego Hufca ZHP – hm. Jerzy Hnatyk i hm. Dariusz Potasznik.


Zgodnie z zapisami statutowymi, 40. Zjazd ZHP musiał dokonać wyboru nowego Naczelnika ZHP oraz Przewodniczącego ZHP, a także członków Rady Naczelnej, Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP oraz Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP. Z grona trzech kandydatów zjazd powierzył funkcję Naczelnika ZHP kolejnej kobiecie – hm. Annie Nowosad, a po raz kolejny zaufaniem obdarzony został na Przewodniczącego - hm. Dariusz Supeł. To właśnie oni pokierują dalszymi pracami Związku i zarządzać nim będą do 2021 roku. Natomiast do trzydziestoosobowej Rady Naczelnej został wybrany hm. Dariusz Potasznik, były Komendant naszego hufca, a obecnie przewodniczący Kręgu Instruktorskiego.

Zjazd przyjął 15 uchwał, wśród których jest „Strategia ZHP na lata 2018-23” i to ona będzie drogowskazem dla nowych władz centralnych. Warto też odnotować, że w przyjętej uchwale w sprawie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, na wniosek delegacji z Wielkopolski, zamieszczono w preambule nawiązanie do Powstania Wielkopolskiego oraz pozostałych ruchów wolnościowych z początku minionego wieku. Wśród innych uchwał przyjętych przez zjazd znalazły się o 60-leciu Nieprzetartego Szlaku, o ochronie tożsamości, a także uchwała o nieruchomości w ZHP i działalności gospodarczej. 

Zjazd dobiegł końca. Wnioski zostały wysunięte, a decyzje podjęte na nadchodzące cztery lata. Liczymy na to, że nowa jakość w ZHP pomoże tworzyć nowoczesne harcerstwo, rozwijające się dynamicznie i wychowujące w duchu tradycyjnych wartości.  

 

Partnerzy 

World Scout Jamboree

Kontakt

Komenda Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
tel. +48 62 736-55-84,

NIP: 778-14-40-251,

Santander Bank Polska S.A.

63 1090 1160 0000 0000 1600 9491

Dane do faktury :
ZHP Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Ostrów Wlkp.
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-144-02-51