• 1
  • 2

NOWE NAMIOTY NA STANICY HARCERSKIEJ „ZIELONA POLANA”

„Nowe namioty są jak marzenie”, zwykliśmy śpiewać w harcerskiej
piosence, a marzenia się spełniły. 16 nowych, 10­osobowych namiotów udało się
pozyskać instruktorom ostrowskiego hufca w ramach akcji „Namiot dla Harcerzy”.
Akcja, pod patronatem Pana Jarosława Urbaniaka Prezydenta Miasta Ostrowa
Wielkopolskiego i Pana Pawła Rajskiego Starosty Ostrowskiego, rozpoczęła się w
kwietniu ubiegłego roku i zakończyła w ubiegłą sobotę uroczystym apelem na
Stanicy harcerskiej „Zielona Polana”.

Na podsumowanie akcji „Namiot dla harcerzy” przybyli przedstawiciele władz
samorządowych: Pan Jarosław Urbaniak, Pan Paweł Rajski, pracownik urzędu miasta:
Anna Betke, przedstawiciele lokalnego biznesu: Krzysztof Kaczmarek, Romuald
Rzekiecki, przyjaciele ZHP oraz instruktorzy.

Dzięki działaniom, przebiegającym kilkutorowo, sprzęt stanicy został
wzbogacony o namioty, którym imiona nadały osoby i instytucje wspierające: Wojtek –
reprezentant powiatu, Janek – reprezentant miasta, Roland – reprezentant miasta
partnerskiego Nordhausen, „Nie trwoń życia działaj!” ­ reprezentant Biura ds.
rozwiązywania problemów uzależnień, Krzysiek i Baśka – reprezentant Sp. z o.o.
„Bakra”, „Słoneczny Patrol” ­ od Romualda Rzekieckiego, Wiesinek – reprezentant
Sp.J. Promax, Andrzej – reprezentant restauracji „Pozytywka”, Emil i Mirek –
reprezentant instruktorów Hufca ZHP Ostrów Wlkp, Leszko i Mieszko – reprezentant
„Słowian”, Olek, Robert i Olga – reprezentant środowiska harcerskiego. Większość
namiotów została ufundowana w ramach tzw. „pakietu orła”, czyli całkowitego pokrycia
kosztów, kilka w ramach „pakietu czterech żywiołów”, czyli częściowego wsparcia, które
ostatecznie pozwoliło na zakup jednego namiotu.


Przy nowych namiotach przeprowadzono sesję fotograficzną, a zdjęcia zostały
przekazane sponsorom do celów promocyjno – marketingowych. Zdjęcia wykonał
Krzysztof Maik – instruktor, fotograf, osoba kierująca działaniami „Plenerowego Ostrowa”.
Po uroczystym wręczeniu podziękowań darczyńcy zostali wpisani do „Księgi
dobrodziejów ostrowskiego harcerstwa”.

Dbanie o podwyższanie standardu Stanicy harcerskiej „Zielona Polana” to jedno
z głównych zadań jakie postawiła sobie obecna obsługa ośrodka i komenda hufca. Nowy
sprzęt posłuży harcerzom ostrowskiego hufca, ale również dzieciom i młodzieży ze szkół
Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego oraz wszystkim gościom przybywającym
na stanicę, również z zagranicy.

W imieniu obsługi Stanicy harcerskiej „Zielona Polana” i Komendy Hufca ZHP
Ostrów Wielkopolski chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom
zaangażowanym w akcję.

phm.Alicja Jankiewicz

Partnerzy 

 

R O H i S

 

Kontakt

Komenda Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
tel. +48 62 736-55-84,

NIP: 778-14-40-251,

Santander Bank Polska S.A.

63 1090 1160 0000 0000 1600 9491

Dane do faktury :
ZHP Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Ostrów Wlkp.
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-144-02-51