• 1
  • 2

W dniach 7-10 grudnia 2017 w Warszawie odbył się 40 Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego. Do Centrum Konferencyjnego Wojska Polskiego w Warszawie zjechało ponad 200 harcerskich delegatów, by wziąć udział w czterodniowym Zjeździe ZHP, który dokonał m.in. podsumowania czteroletniej kadencji obecnych władz oraz dokonał wyboru nowych władz ZHP. W gronie 21 delegatów z Wielkopolski znalazło się dwóch przedstawicieli ostrowskiego Hufca ZHP – hm. Jerzy Hnatyk i hm. Dariusz Potasznik.


Zgodnie z zapisami statutowymi, 40. Zjazd ZHP musiał dokonać wyboru nowego Naczelnika ZHP oraz Przewodniczącego ZHP, a także członków Rady Naczelnej, Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP oraz Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP. Z grona trzech kandydatów zjazd powierzył funkcję Naczelnika ZHP kolejnej kobiecie – hm. Annie Nowosad, a po raz kolejny zaufaniem obdarzony został na Przewodniczącego - hm. Dariusz Supeł. To właśnie oni pokierują dalszymi pracami Związku i zarządzać nim będą do 2021 roku. Natomiast do trzydziestoosobowej Rady Naczelnej został wybrany hm. Dariusz Potasznik, były Komendant naszego hufca, a obecnie przewodniczący Kręgu Instruktorskiego.

Zjazd przyjął 15 uchwał, wśród których jest „Strategia ZHP na lata 2018-23” i to ona będzie drogowskazem dla nowych władz centralnych. Warto też odnotować, że w przyjętej uchwale w sprawie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, na wniosek delegacji z Wielkopolski, zamieszczono w preambule nawiązanie do Powstania Wielkopolskiego oraz pozostałych ruchów wolnościowych z początku minionego wieku. Wśród innych uchwał przyjętych przez zjazd znalazły się o 60-leciu Nieprzetartego Szlaku, o ochronie tożsamości, a także uchwała o nieruchomości w ZHP i działalności gospodarczej. 

Zjazd dobiegł końca. Wnioski zostały wysunięte, a decyzje podjęte na nadchodzące cztery lata. Liczymy na to, że nowa jakość w ZHP pomoże tworzyć nowoczesne harcerstwo, rozwijające się dynamicznie i wychowujące w duchu tradycyjnych wartości.  

 

Partnerzy 

World Scout Jamboree

Kontakt

Komenda Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
tel. +48 62 736-55-84,

NIP: 778-14-40-251,
BZ WBK 63 1090 1160 0000 0000 1600 9491

Dane do faktury :
ZHP Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Ostrów Wlkp.
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-144-02-51