• 1
  • 2

 

Ponad 80 uczestników w 11 patrolach stanęło na starcie tegorocznego rajdu „Śladami Bohaterów Republiki Ostrowskiej” . Wśród nich byli harcerze z Wielowsi, Kępna i Ostrowa Wielkopolskiego oraz  uczniowie z ostrowskich szkól podstawowych.

Rajd rozpoczął się w piątek na ostrowskim rynku, gdzie po uroczystym apelu uczestnicy udali się do Zespołu Szkół Specjalnych, gdzie uczestniczyli w zorganizowanych zajęciach. . W pierwszej części uczestnicy rajdu wzięli udział w warsztatach z gwary wielkopolskiej prowadzonych przez pracownika Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego panią Barbarę Jarosz. Interaktywne zajęcia przybliżyły język regionalny Wielkopolan. W druga część to lekcja historii i przybliżenie uczestnikom wydarzeń jakie miały miejsce 99 lat temu. Lekcję tę poprowadził i wprowadził w klimat rajdu historyk, poseł Tomasz Ławniczak, który przekazał wiele ciekawych informacji jakie działy się w tamtych czasach.

Sobota to zmagania na trasie, uczestnicy odwiedzili miejsca związane z Republiką Ostrowską,  a także musieli wykonać wiele zadań rajdowych m.in.. opatrzyć rannego i przetransportować go w bezpieczne miejsce, wykonać kotylion powstańczy, ale również przy użyciu starej maszyny do pisania napisać nazwę swojego patrolu. Na jednym z punktów usytuowanym w Izbie Tradycji Ostrowskiego Harcerstwa przy Komendzie Hufca ZHP uczestnicy dowiedzieli się jaką rolę podczas Republiki Ostrowskiej pełnili ostrowscy harcerze. Informacje te przekazał hm. Zbysław Jeżewski przewodniczący Komisji Historycznej Hufca Ostrów Wlkp. Uczestnicy również odwiedzili Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie patrole dowiedziały się o okolicznościach w jakich doszło do niepodległościowego zrywu ostrowian, a w Domu Katolickim czekała na nich niezwykła wystawa zabytkowych akcesoriów. Każdy miał także możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich na strzelnicy przy ul. Tomczyka.

- Organizując ten rajd chcieliśmy, aby młodzież miała możliwość spotkania się z historią – mówi komendant rajdu phm. Paweł Staszak.

 

Po dniu pełnym zmagań przeszedł czas na ciepły posiłek i podsumowanie uczestnictwa w rajdzie. Na apelu kończącym rajd, każdy uczestnik otrzymał kalendarz „Niezwykła przyroda w obiektywie” ufundowane przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, a każdy patrol otrzymał grą planszową ufundowaną przez Komendę Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski.

 

 

Partnerzy 

World Scout Jamboree

Kontakt

Komenda Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
tel. +48 62 736-55-84,

NIP: 778-14-40-251,
BZ WBK 63 1090 1160 0000 0000 1600 9491

Dane do faktury :
ZHP Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Ostrów Wlkp.
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-144-02-51