• 1
  • 2

Od kilku już lat funkcjonuje w ZHP elektroniczny System Ewidencji Harcerskiej, który zastąpił „papierowy” spis harcerski przeprowadzany w poprzednich latach jeden raz w roku. Obecnie stan liczebny organizacji śledzić można niemal na bieżąco i to począwszy od najmniejszych jednostek, czyli drużyn, aż po dane w skali całego kraju.

Na dzień 1 stycznia 2017 roku w ewidencji figurowało 106.577 harcerzy, z czego 11.897 stanowili harcerze z Wielkopolski, a w gronie tym znalazło się 411 harcerzy z naszego hufca. Chorągiew Wielkopolska od wielu lat należy do jednej z najliczniejszych w Polsce, obok Chorągwi Śląskiej (12.674 os.) i Chorągwi Stołecznej (12.835). Najmniejsza chorągiew – Lubelska liczyła 1.440 osoby.

Liczebność Związku Harcerstwa Polskiego na przestrzeni 100 lat jego działania ulegała znaczącym wahaniom, co w dużym stopniu było pochodną sytuacji politycznej w kraju. I tak w ostatnich latach przed II wojną światową, jak i zaraz po wojnie organizacja zrzeszała około 200 tysięcy członków. Upowszechniany przez władze komunistyczne model masowej przynależności do harcerstwa spowodował lawinowy wzrost liczebny w ZHP, który w roku 1963 przekroczył 1 milion, w 1972 – 2 miliony, a w 1980 – 3 miliony. Ilość nie szła w parze z jakością, co dostrzegało wielu działaczy harcerskich, w związku z czym na początku lat 80-tych dokonano zmiany struktur i odstąpiono od masowości i „obowiązkowej” przynależności do harcerstwa, co urealniło ilość jego członków, bez większej szkody dla organizacji. Dużo większym wyzwaniem okazały się przemiany ustrojowe w Polsce po roku 1989. Zetatyzowane harcerstwo, utrzymywane wcześniej z publicznych pieniędzy mocno „odchorowało” te zmiany, a w wielu mniejszych miejscowościach drużyny harcerskie po prostu zniknęły. W drugiej połowie lat 90-tych ZHP liczyło jeszcze około 400 tys. członków, jednak ilość harcerzy z każdym rokiem systematycznie malała by sięgnąć liczby 86.860 w roku 2012. Zmiana warty we władzach naczelnych organizacji w roku 2007 i szereg podjętych działań zmierzających do przestawienia organizacji na nowe tory pozwoliły wyhamować spadek liczebny harcerzy, by w końcu odbić się od historycznego dna i odnotować wzrost w roku 2013, który to wzrost z powodzeniem udaje się podtrzymywać w latach kolejnych.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że spośród trzech ogólnopolskich organizacji harcerskich ZHP jest zdecydowanie najliczniejsza. Drugi co do wielkości Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej liczy około 16 tys. członków, natomiast Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” około 3 tys.

Ta ogólnopolska tendencja dotknęła również Chorągwi Wielkopolskiej, w której jednak udało się przystopować ten trend już w roku 2010 na poziomie 8 tys. Spadek liczebny nie ominął również Ostrowskiego Hufca ZHP, którego sukcesem był fakt, że udało się „zatrzymać licznik” już w roku 2003 na liczbie 327. W 2007 roku liczba ostrowskich harcerzy przekroczyła 400, by urosnąć aż do 472 w roku 2011. Tego wyniku jak na razie nie udało się poprawić, gdyż w ostatnich latach stan liczebny hufca ustabilizował się na poziomie 400-430 osób. Wynik 411 daje nam 10. miejsce w Chorągwi Wielkopolskiej. W ostatnich latach wyprzedziły nas hufce Gniezno (465) i Jarocin (463), natomiast niewiele tracimy do poznańskich hufców Śródmieście (430) i Wilda (417), a tuż za nami znajduje się Września (398). Najmniejszy jest Hufiec Kórnik liczący 113 harcerzy.

 

Działalność harcerska w Ostrowie skupia się głównie w 5 środowiskach, a najliczniejszym obecnie jest Szczep „Jedenastka” (81 zuchów i harcerzy) działający przy SP 11 i Gimnazjum nr 4. Drugi w
kolejności Szczep „Wigry” (69 os.) działa przy SP 1 i Gimnazjum nr 1, ale zrzesza również gromady zuchowe z SP 4 i SP 5. Na trzecim miejscu jest Szczep „Jedyneczka” (52 os.) skupiający harcerzy z SP 6,
Gimnazjum nr 1 oraz I LO. Po 44 zuchów i harcerzy zrzeszają Szczep „Szuwary” z SP 7 i Gimnazjum nr 4 oraz działające w SP 9 – 103 Drużyna Harcerska i 9 Gromada Zuchowa. Szóstym środowiskiem są
dwie drużyny „Nieprzetartego Szlaku” działające w Zespole Szkół Specjalnych (22 harcerzy). Pozaostrowskim „rodzynkiem” są drużyny działające w Topoli Małej – 2 Gromada Zuchowa oraz 72
Wielopoziomowa Drużyna Harcerska
, które w sumie liczą 25 zuchów i harcerzy. "Jednostkami pomocniczymi" moglibyśmy określić Harcerski Klub Strzelecki "Grot"Harcerski Klub Ratowniczy oraz niedawno
powstały Harcerski Klub Żeglarski "Horn", które prowadzą zajęcia dla zainteresowanych daną tematyką harcerzy.

Podejmowane są działania by harcerstwo zaistniało na terenie całego powiatu i choć nie ma większych trudności z pozyskaniem dzieci, które chciałyby posmakować harcerskiego życia, to problemem jest brak ludzi, którzy gotowi byliby prowadzić drużyny harcerskie w terenie.


- Nauczycieli, animatorów kultury czy instruktorów sportowych, a nawet rodziców, którzy chcieliby spróbować swoich sił na polu działalności harcerskiej serdecznie zapraszamy – mówi komendant hufca Jerzy Hnatyk – ze swojej strony udzielimy takim osobom wsparcia merytorycznego w postaci przygotowania do pełnienia funkcji instruktora harcerskiego, jak również udostępnimy naszą infrastrukturę oraz posiadany sprzęt.

Wolontariat to w ostatnich latach coraz bardziej popularny „sposób na życie”, dający wiele satysfakcji i możliwości rozwoju osobistego, dlatego też przyłączamy się do apelu druha komendanta i zachęcamy aby dołączyć do „ludzi pozytywnie zakręconych”.

 

Partnerzy 

 

World Scout Jamboree

Kontakt

Komenda Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
tel. +48 62 736-55-84,

NIP: 778-14-40-251,

Santander Bank Polska S.A.

63 1090 1160 0000 0000 1600 9491

Dane do faktury :
ZHP Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Ostrów Wlkp.
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-144-02-51